Uitvaartverzekering

Verzeker u van een mooi afscheid

Praten over een Uitvaartverzekering ligt niet voor de hand. Want niemand denkt graag aan de dag dat hij of zij er niet meer zal zijn.
Toch staat u er het best even bij stil. Want uw begrafenis op voorhand regelen biedt alleen maar voordelen.

Zo bent u er zeker van dat uw laatste wensen gerespecteerd zullen worden. Bovendien blijft uw familie van nodeloze financiële zorgen bespaard.

Uw voordelen
  • U bent verzekerd vanaf uw eerste premiebetaling.
  • U hoeft geen medisch attest voor te leggen.
  • U betaalt slechts gedurende 10 of 15 jaar een premie en blijft toch levenslang verzekerd.
  • Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar die nog thuis wonen?
    Dan worden zij gratis mee verzekerd.
  • Geen premieverhoging: uw verzekeringspremie blijft tijdens de volledige duur van het contract ongewijzigd.
  • U bepaalt zelf het verzekerde kapitaal en hoe u uw premie betaalt: maandelijks, 3-maandelijks of per jaar.
  • U kiest zelf wie bij uw overlijden het verzekerde kapitaal uitbetaald krijgt.
  • Na uw overlijden hoeven uw nabestaanden géén premie meer te betalen.

Neem gerust een afspraak voor meer informatie.